Home > Product > Pump Head & OEM Pump > Compact MicroPump >

Model: DC motor1 years warranty

流电机 小流量小体积蠕动泵保定申辰泵业是一家生产蠕动泵、蠕动泵灌装机、注射泵、齿轮泵、活塞泵的厂家,生产的小流量小体积蠕动泵性价比非常高。紧凑型泵头优点如下:1、小流量小体积蠕动泵外形精美,体积小巧,多种颜色搭配2、小流量小体积蠕动泵适用于OEM配套3、小流量小体积蠕动泵可以采用步进电机、直流电机、等多种方式驱动4、小流量小体积蠕动泵应用广泛。

>Related products

>Related news